Su 27, gatustrid och världskarta

Vill du jobba hos oss?

Vi som arbetar på FRA är vanliga människor - men med ovanliga arbetsuppgifter. Vi har några av Sveriges skickligaste systemutvecklare, kryptologer och IT-säkerhetsspecialister liksom statsvetare och medarbetare med kunskaper i främmande språk och kultur. FRA är en arbetsplats utöver det vanliga - för dig med den rätta skärpan.

Via länken nedan kan du läsa mer, se vilka jobb som finns lediga just nu eller registrera ditt CV hos oss och få meddelanden om kommande lediga tjänster.

Läs mer här!

Omvärlden

Krig och konflikter förekommer i många regioner. Den militära aktiviteten har ökat även i vårt närområde.

Auktoritära regimer agerar i strid med internationella överenskommelser och internationell terrorism är en verklighet vi inte kan bortse ifrån. Avancerade cyberangrepp mot Sverige blir vanligare och allt svårare att upptäcka.

Kunskap om utlandet

Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktigt för ett land som Sverige som har ambitionen att bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. Vi ger Sverige unik kunskap om utländska förhållanden som påverkar oss.

Vi arbetar också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

Genom vårt arbete bidrar vi med viktiga pusselbitar för Sveriges säkerhet och integritet.

Läs mer här

Teknik och omvärld

Vårt uppdrag löper som en röd tråd från 40-talet då FRA bildades, genom kalla kriget, och in i dagens verklighet där ökad militär spänning i närområdet, internationell terrorism och cyberangrepp är en stor del av FRA:s vardag.

Uppdraget består, men omvärlden och tekniken förändras.

Idag krävs förutom kunskaper i radio- och satellitteknik också djup förståelse för den digitala arenan för att fullfölja vårt uppdrag.

Läs mer om Teknik och omvärld

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se