Om webbplatsen

 
Standarder
Vi har strävat efter att bygga vår webbplats med god tillgänglighet enligt riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. För innehållet använder vi XHTML 1.0 Strict och presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS).

Webbläsare
www.fra.se fungerar i alla vanliga webbläsare som följer ovan angivna standarder. Informationen går att läsa även med enklare eller äldre webbläsare, fast då utan formgivningen.

Kakor (cookie-filer) på FRA:s webbplats
FRA använder så få kakor som möjligt. Webbplatsen www.fra.se använder inga kakor alls. På webbplatsen fra.easycruit.com (som du kommer du till genom att klicka på länkarna "Lediga tjänster" eller "Skapa ditt CV" på sidan "Jobba hos oss") används ibland en kaka. Den avser då domänen easycruit.com och har ett namn som utgörs av ett id-nummer för din webbläsarsession. Kakan tas automatiskt bort när du stänger webbläsaren.

Ansvarig för FRA:s webbplats
FRA:s myndighetsledning är ansvarig för att innehållet på FRA:s webbplats och de e-tjänster som finns på webbplatsen följer de regler som gäller enligt lag.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Har du synpunkter, tips eller vill fråga något om FRA:s webbplats är du välkommen att kontakta oss på adressen fra@fra.se.

Upphovsrätt
Informationen som finns på FRA:s webbplats kan omfattas av upphovsrätt. De flesta upphovsrättsligt skyddade texter på FRA:s webbplats får fritt mångfaldigas och göras tillgängliga för allmänheten under förutsättning att källan anges.

En del av materialet på webbplatsen, såsom bilder och vissa digitaliserade publikationer, är upphovsrättsligt skyddade och får inte utan medgivande av rättighetshavarna mångfaldigas för annat än privat bruk. De får inte heller utan medgivande av rättighetshavarna överföras, framföras, visas eller spridas annat än enligt särskild inskränkning som framgår av upphovsrättslagen (1960:729).

Tänker du länka till FRA:s webbplats ser vi gärna att länken anvisar till startsidan www.fra.se.

Tänker du publicera information från FRA:s webbplats är vi tacksamma om du informerar FRA på adressen fra@fra.se.

Vill du använda material såsom bilder, grafik eller FRA:s logotyp, kontakta FRA på adressen fra@fra.se.

Integritetspolicy

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se