Uppdragsgivare


Uppdragsgivare för signalunderrättelseverksamheten är regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och NOA, Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten (tidigare Rikskriminalpolisen).

Tjänster inom informationssäkerhetsverksamheten kan beställas av statliga myndigheter och statligt ägda bolag.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se