Nyhetsarkiv

 • 2013-01-14

  Säpo, Must och FRA i nytt samarbete för att stärka den nationella säkerheten


  Samarbetsprojektet Nationell samverkan till skydd mot allvarliga IT-hot (NSIT) mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten/Must och FRA påbörjades i december 2012. NSIT ska analysera och bedöma hot och...
  Läs mer här
 • 2013-01-08

  Regeringens skrivelse om uppföljning och granskning av signalspaningsverksamheten


  Läs mer här
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se