Nyhetsarkiv

 • 2013-09-24

  Uttalande från Siun om internationellt samarbete


  Statens inspektion för försvarsunderrättelsevrksamheten, Siun, har gjort ett uttalande med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i media kring FRA:s internationella samarbeten.
  Läs mer här
 • 2013-09-12

  Ny ordinarie generaldirektör utsedd för FRA


  Regeringen har idag utsett Dag Hartelius till ny ordinarie generaldirektör och myndighetschef för FRA.
  Läs mer här
 • 2013-09-09

  FRA ber om extra granskning från Siun


  Mot bakgrund av bilden som förmedlats i media om internationella samarbeten kommer FRA att be Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten) att utföra en extra granskning av hur FRA...
  Läs mer här
 • 2013-09-06

  Kommentar till uppgifter i media


  Med anledning av uppgifter i medier om FRA och internationella samarbeten.

  FRA samarbetar med andra länders motsvarande myndigheter. Hur samarbeten får ske regleras i lag. Ett samarbete inleds efter...


  Läs mer här
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se