Nyhetsarkiv

 • 2018-10-12

  FRA nu på Twitter


  FRA är nu representerat på mikrobloggen Twitter. Det första inlägget skickades idag den 12 oktober och var krypterat: ”Pwzqemuözrözvykvvgt”.
  Läs mer här
 • 2018-09-05
  SAMFI 2018

  Konferensen "Informationssäkerhet för offentlig sektor 2018"


  Den 4-5 september genomfördes konferensen "Informationssäkerhet för offentlig sektor 2018" på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen arrangerades av myndigheterna i SAMFI-samarbetet, MSB, FRA, PTS...
  Läs mer här
 • 2018-09-03

  Stor konferens för att stärka informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor


  Den 4-5 september genomförs konferensen "Informationssäkerhet för offentlig sektor" på Münchenbryggeriet i Stockholm.
  Läs mer här
 • 2018-07-11

  Brand i sprängmatta i samband med sprängning för ny kontorsbyggnad


  Igår kväll, tisdagen 10 juli, fattade en sprängmatta eld på FRA:s anläggning på Lovön i samband med en kontrollerad sprängning under arbetet med en ny kontorsbyggnad.
  Läs mer här
 • 2018-06-19
  Talare Dag Hartelius

  Kölsträckningsceremoni för nytt signalspaningsfartyg


  Fredagen den 15 juni hölls en så kallad kölsträckningsceremoni för Sveriges nya signalspaningsfartyg. Fartyget ska ersätta det nuvarande signalspaningsfartyget Orion. Ceremonin hölls på det polska var...
  Läs mer här
 • 2018-06-01

  Kungligt besök på FRA


  Läs mer här
 • 2018-05-16

  FRA och Fortifikationsverket utvecklar FRA:s anläggning på Lovön


  På grund av förändringar i omvärlden och samhället förnyas många anläggningar som har en funktion inom totalförsvaret. Det gäller även FRA:s anläggning på Lovön, som nu utvecklas av FRA och Fortifikat...
  Läs mer här
 • 2018-04-20

  "Samverkan är nyckeln till cybersäkerhet"


  "Samverkan" var generaldirektör Dag Hartelius tema när han den 20 april medverkade på ett seminarium om cybersäkerhet, anordnat av Luleå tekniska universitet, Luleå kommun och det lokala näringslivet.
  Läs mer här
 • 2018-04-17

  Överdirektör Charlotta Gustafsson om cybersäkerhet i Försvarsutskottet


  Idag, den 17 april 2018, genomförde Försvarsutskottet en offentlig utfrågning om cybersäkerhet. Deltog gjorde Justitiedepartementet, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, MSB och FRA.
  Läs mer här
 • 2018-02-13

  FRA på Cyberförsvarsdagen


  SOFF (branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen)  arrangerar Cyberförsvarsdagen den 14 februari 2018 i Stockholm.
  Läs mer här
 • 2018-02-09

  FRA:s årsrapport 2017


  Utvecklingen i närområdet, internationell terrorism med kopplingar till Sverige och fortsatta cyberhot präglade FRA:s arbete även under 2017.
  Läs mer här
 • 2018-02-02

  KTH-studenter på FRA-besök


  I november deltog FRA på KTH:s arbetsmarknadsmässa Armada. Vi hade en tävling där studenterna fick svara på knepiga frågor om informationssäkerhet och skadlig kod. Priset var ett besök på FRA och i ti...
  Läs mer här
 • 2017-08-30
  Dag, Peter och Gunnar

  FRA föreslås få mer anslagsmedel


  Försvarsminister Peter Hultqvist gästade onsdagen 30 augusti FRA och presenterade regeringens förslag till förstärkta anslagsmedel för FRA och Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten).
  Läs mer här
 • 2017-07-25

  Informationssäkerhet hos statlig verksamhet en utmaning


  FRA stödjer myndigheter och statliga bolag i deras informationssäkerhetsarbete. Bland annat genomför FRA såkallade säkerhetsgranskningar, där vi på uppdrag av en myndighet eller ett statligt bolag kar...
  Läs mer här
 • 2017-07-04

  FRA var på plats i Almedalen


  Onsdagen den 5 juli, kl. 9:30 – 10:15, deltog Dag Hartelius, GD FRA, tillsammans med Anders Thornberg, GD Säkerhetspolisen, och Gunnar Karlson, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must...
  Läs mer här
 • 2017-07-03

  DI ger godkänt för FRA:s åtgärder efter kritik


  Datainspektionen (DI) granskade under 2016 behandlingen av personuppgifter inom FRA:s försvarsunderrättelseverksamhet. FRA fick då godkänt på fem av sex områden som granskades men kritik för att ha va...
  Läs mer här
 • 2017-04-11

  Nytt signalspaningsfartyg för FRA:s verksamhet


  Försvarets materielverk (FMV) har beställt ett nytt signalspaningsfartyg som ska ersätta det nuvarande fartyget HMS Orion. Fartyget levereras till Försvarsmakten men kommer att användas inom ramen för...
  Läs mer här
 • 2017-04-11

  FRA:s åtgärdsförslag med anledning av angrepp mot tjänsteleverantörer 


  Ett omfattande IT-angrepp mot tjänsteleverantörer, som bland annat drabbat Sverige, avslöjades i början av april.
  Läs mer här
 • 2017-04-09

  Samverkansrådet mot terrorism har sammanträtt med anledning av dådet på Drottninggatan


  Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism har haft ett extrainsatt möte idag den 9 april med anledning av dådet på Drottninggatan fredagen den 7 april 2017.
  Läs mer här
 • 2017-04-08

  Med anledning av händelsen i Stockholm


  FRA lämnar stöd till Säkerhetspolisen i arbetet med att motverka terrorism. FRA kan inte kommentera enskilda händelser eller pågående fall, utan hänvisar alla frågor till Säkerhetspolisen.
  Läs mer här
 • 2017-02-17
  Faksimil årsrapport 2016

  Årsrapport 2016: Oförutsägbar omvärld


  I FRA:s årsrapport, som offentliggörs idag 17 februari, ger FRA sin bedömning kring bland annat utvecklingen i närområdet, cyberangrepp mot Sverige och läget inom internationell terrorism.
  Läs mer här
 • 2016-12-12

  Artikel i DN om Siun-granskning av FRA


  Dagens Nyheter har i en artikel 12 december tagit upp en synpunkt till FRA i en granskningsrapport från Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten). Det gäller FRA:s rapporter till...
  Läs mer här
 • 2016-11-15

  FRA talade om cyberhot vid seminarium om it-och informationssäkerhet


  FRA:s gd Dag Hartelius deltog idag, 15 november 2016, vid ett seminarium i Stockholm om it- och informationssäkerhetsfrågor arrangerat av Dagens Industri.
  Läs mer här
 • 2016-10-25

  Både beröm och kritik till FRA från Datainspektionen


  Datainspektionen (DI) har under 2016 granskat behandlingen av personuppgifter inom FRA:s försvarsunderrättelseverksamhet. FRA får godkänt på fem av sex områden som granskats. På ett område begär DI att...
  Läs mer här
 • 2016-10-19

  Ny överdirektör utsedd för FRA


  Regeringen har idag, 19 oktober 2016, utsett Charlotta Gustafsson till ny överdirektör för FRA.
  Läs mer här
 • 2016-10-11

  Gunnar Hellenius ny chef för FRA:s tekniska verksamhet


  Gunnar Hellenius är sedan 1 september 2016 ny chef för FRA:s avdelning för teknik.
  Läs mer här
 • 2016-06-14

  Delbetänkande från Integritetskommittén


  Integritetskommittén, som tillsattes av regeringen våren 2014, har inkommit med sitt delbetänkande.
  Läs mer här
 • 2016-03-22

  Kommentar med anledning av händelserna i Bryssel


  En av de uppgifter som FRA har inom ramen för försvarsunderrättelseverksamheten handlar om att följa hur internationell terrorism utvecklas i allmänhet och eventuella kopplingar till Sverige i...
  Läs mer här
 • 2016-01-25
  Faksimil FRA årsrapport för 2015

  Årsrapport 2015: Orolig och komplex omvärld ökar efterfrågan på FRA


  FRA publicerar idag, 26 januari, sin årsrapport för 2015. I rapporten ges en övergripande beskrivning av FRA:s verksamhet och arbetet under 2015.
  Läs mer här
 • 2015-12-29

  Datainspektionen genomför tillsyn av FRA:s personuppgiftshantering


  Under 2016 kommer Datainspektionen att genomföra en tillsyn av FRA:s personuppgiftshantering.
  Läs mer här
 • 2015-11-18

  Förhöjd hotnivå


  Läs mer här
 • 2015-11-18

  FRA:s stöd till Säkerhetspolisen


  Ett av FRA:s underrättelseområden handlar om att, genom signalspaning, få fram information om internationell terrorism. Det kan exempelvis handla om finansieringsfrågor eller om eventuella kopplingar...
  Läs mer här
 • 2015-08-28

  FRA deltar på årets SAMFI-konferens


  Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI:s, årliga konferens hålls den 1 - 2 september i Folkets Hus i Stockholm.
  Läs mer här
 • 2015-06-26

  Christina Malm ny generaldirektör för Rekryteringsmyndigheten


  Regeringen har i dag utsett FRA:s överdirektör Christina Malm till ny generaldirektör för Rekryteringsmyndigheten (f.d. Pliktverket).
  Läs mer här
 • 2015-06-23

  Regeringens skrivelse om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten lämnad till riksdagen


  Regeringen lämnade nyligen över en skrivelse till riksdagen med anledning av  Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten.
  Läs mer här
 • 2015-02-25
  Faksimil av omslaget på vår årsrapport

  Årsrapporten för 2014 har kommit


  Nu har FRA:s öppna årsrapport för 2014 kommit.
  Läs mer här
 • 2015-02-19

  Riksrevisionen har granskat granskningen


  Riksrevisionen har genomfört en granskning av kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten. Denna kontroll sköts av Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. Siun är alltså det...
  Läs mer här
 • 2015-02-12

  Gemensam kampanj om informationssäkerhet


  Nu går Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och FRA ut med en gemensam informationskampanj om nyttan med att skydda sina informationstillgångar med nationellt godkända...
  Läs mer här
 • 2015-01-13

  Informationssäkerhet — trender 2015


  Så är titeln på den trendrapport som nu släpps på den årliga konferensen "Folk och Försvar" i Sälen. Rapporten har tagits fram som ett gemensamt arbete mellan FRA, Försvarsmakten, Myndigheten för...
  Läs mer här
 • 2014-12-19

  Statusrapport om arbetet med Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet


  FRA deltar tillsammans med de andra myndigheterna i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) i MSB:s arbete med att ta fram en nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet.
  Läs mer här
 • 2014-12-16

  Försvarsutskottet besökte FRA


  Torsdagen den 11 december besökte försvarsutskottet FRA.
  Läs mer här
 • 2014-11-27

  Förlängt förordnande för FRA:s överdirektör


  Regeringen har idag, torsdagen den 27 november, fattat beslut om att förlänga Christina Malms förordnande som överdirektör vid FRA fram till utgången av november 2015.
  Läs mer här
 • 2014-11-20

  Riksrevisionen om IT-säkerheten i statsförvaltningen


  Riksrevisionen presenterar idag en ny rapport där de har granskat IT-säkerheten inom den offentliga sektorn.
  Läs mer här
 • 2014-11-07

  Kommentarer angående uppgifter i Dagens Nyheter idag


  Dagens Nyheter har idag publicerat uppgifter om FRA:s IT-säkerhet. Uppgifterna om att DN upptäckt en sårbarhet i internetdatorer på FRA genom att en uppdatering i en programvara inte genomförts är...
  Läs mer här
 • 2014-10-19

  Kommentar med anledning av Försvarsmaktens insatser i skärgården


  Läs mer här
 • 2014-10-02
  Ange bildtext och alternativtext i Inställningar för Bild

  FRA och Försvarsmakten bekräftar närgånget uppträdande av ryskt flyg


  FRA och Försvarsmakten kan bekräfta att ryskt jaktflyg vid flera tillfällen under senaste halvåret har uppträtt på ett ovanligt närgånget sätt mot svenska signalspaningsflygplan.
  Läs mer här
 • 2014-10-02

  Uppgifter om svenska signalspaningsflygplan i SvD


  Svenska Dagbladet har publicerat uppgifter om att ryska jaktflygplan agerat närgånget mot svenska signalspaningsflygplan.
  Läs mer här
 • 2014-09-22

  70 år sedan finska signalspaningen RTK kom till Sverige


     
  För 70 år sedan anlände fyra finska fartyg under brinnande världskrig hamnarna i Härnösand och Gävle. De var lastade med cirka 750 personer i form av personal och anhöriga från den...
  Läs mer här
 • 2014-08-27

  Konferens om informationssäkerhet


  Den 27-28 augusti deltar FRA på en konferens om informationssäkerhet i samhället på Folkets Hus i Stockholm. Konferensen arrangeras av Samfi, samverkansgrupp för informationssäkerhet, som består av fem...
  Läs mer här
 • 2014-06-05

  FRA årsrapport för 2013


  FRA:s årsrapport för 2013 finns nu tillgänglig digitalt. I årsrapporten redovisas verksamhet samt viktigare händelser under 2013.
  Läs mer här
 • 2014-03-31

  Medierapportering om Siun-granskning


  I flera medier återges idag en artikel om att "FRA bryter mot lagen igen". Artikeln grundar sig på protokoll från en granskning som Siun genomförde den 20 november 2013. Synpunkten innebär ett önskemål...
  Läs mer här
 • 2013-12-12

  FRA:s signalspaning och internationellt samarbete


  Läs mer här
 • 2013-11-01
  Ange bildtext och alternativtext i Inställningar för Bild

  FRA får ny generaldirektör


  Idag 1 november tillträder FRA:s nye generaldirektör Dag Hartelius.
  Läs mer här
 • 2013-11-01

  Signalskyddsfrågor i fokus i myndighetsgemensamt projekt


  Tillsammans med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltar FRA i ett projekt som syftar till att öka medvetenheten om och visa på vinsten med att använda signalsskydd.
  Läs mer här
 • 2013-09-24

  Uttalande från Siun om internationellt samarbete


  Statens inspektion för försvarsunderrättelsevrksamheten, Siun, har gjort ett uttalande med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i media kring FRA:s internationella samarbeten.
  Läs mer här
 • 2013-09-12

  Ny ordinarie generaldirektör utsedd för FRA


  Regeringen har idag utsett Dag Hartelius till ny ordinarie generaldirektör och myndighetschef för FRA.
  Läs mer här
 • 2013-09-09

  FRA ber om extra granskning från Siun


  Mot bakgrund av bilden som förmedlats i media om internationella samarbeten kommer FRA att be Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten) att utföra en extra granskning av hur FRA...
  Läs mer här
 • 2013-09-06

  Kommentar till uppgifter i media


  Med anledning av uppgifter i medier om FRA och internationella samarbeten.

  FRA samarbetar med andra länders motsvarande myndigheter. Hur samarbeten får ske regleras i lag. Ett samarbete inleds efter...


  Läs mer här
 • 2013-08-29

  Överdirektör Christina Malm vikarierar som generaldirektör


  Ingvar Åkesson, FRA:s generaldirektör sedan 2003, går i pension den 1 september. Regeringen har idag, torsdagen den 29 augusti, förordnat nuvarande överdirektör Christina Malm som vikarierande...
  Läs mer här
 • 2013-08-29

  Informationssäkerhetskonferensen för offentlig sektor


  27-28 augusti genomfördes informationssäkerhetskonferensen för offentlig sektor. Konferensen anordnas av de så kallade SAMFI-myndigheterna (MSB, FRA, Polisen, Försvarsmakten och FMV).
  Läs mer här
 • 2013-07-02

  Kommentar angående medieuppgifter om personuppgiftsbehandling inom utvecklingsverksamheten på FRA


  Med anledning av uppgifter nyligen i media vill FRA förtydliga hur personuppgifter behandlas inom ramen för utvecklingsverksamheten vid myndigheten.
  Läs mer här
 • 2013-06-20

  FRA:s öppna årsrapport 2012


  FRA:s öppna årsrapport för 2012 är klar. Rapporten ger en allmän beskrivning av FRA:s uppdrag och verksamhet samt presenterar en övergripande bild av vad vi arbetat med under 2012.

  - Den 1 juli 2012...


  Läs mer här
 • 2013-06-20

  Sammanfattning av Siuns granskningar under januari 2012 - juni 2013


  Christina Malm är överdirektör på FRA och ansvarar bland annat för myndighetens ledningsstöd där frågor kring kontroll och granskning hanteras. I en intervju sammanfattar hon sina reflexioner och...
  Läs mer här
 • 2013-06-11

  FRA och internationella samarbeten


  De senaste dagarna har medierna diskuterat uppgifter från USA angående arbetsmetoder hos National Security Agency (NSA), som är den nationella signalspaningsmyndigheten i USA. Med anledning av det har...
  Läs mer här
 • 2013-05-30

  Datainspektionens yttrande om TDV-verksamheten klart


  Läs mer här
 • 2013-04-24

  Fakta om TDV


  Läs mer här
 • 2013-02-19

  Ny chef vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning


  Maria Hultberg tillträdde den 18 februari som ny chef vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Hon har arbetat vid Säkerhetspolisen sedan 2000, närmast som chef för den strategiska...
  Läs mer här
 • 2013-01-14

  Säpo, Must och FRA i nytt samarbete för att stärka den nationella säkerheten


  Samarbetsprojektet Nationell samverkan till skydd mot allvarliga IT-hot (NSIT) mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten/Must och FRA påbörjades i december 2012. NSIT ska analysera och bedöma hot och...
  Läs mer här
 • 2013-01-08

  Regeringens skrivelse om uppföljning och granskning av signalspaningsverksamheten


  Läs mer här
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se