Datainspektionen genomför tillsyn av FRA:s personuppgiftshantering

Under 2016 kommer Datainspektionen att genomföra en tillsyn av FRA:s personuppgiftshantering.
Tillsynen utgör en del av Datainspektionens fortlöpande granskning av FRA och kommer bland annat att följa upp Datainspektionens tidigare inspektion av FRAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gjordes på uppdrag av regeringen 2010. Den kommer även att att ta upp ett ärendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av principiell natur som har anmälts av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) under 2015.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se