DI ger godkänt för FRA:s åtgärder efter kritik

Datainspektionen (DI) granskade under 2016 behandlingen av personuppgifter inom FRA:s försvarsunderrättelseverksamhet. FRA fick då godkänt på fem av sex områden som granskades men kritik för att ha varit för långsam med att införa en central logganalysfunktion.

FRA har redovisat sina åtgärder till DI i enlighet med föreläggandet i inspektionsbeslutet.

Datainspektionen bedömer nu att de åtgärder FRA vidtagit varit adekvata och att FRA fullgjort det som ålades myndigheten i samband med inspektionen 2016.

DI:s beslutPDF


Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se