Försvarsutskottet besökte FRA

Torsdagen den 11 december besökte försvarsutskottet FRA.
Utskottet innehåller många nya medlemmar och de fick under besöket information om FRA och FRA:s verksamhet och möjlighet att ställa frågor.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se