FRA får ny generaldirektör

Dag Hartelius

Idag 1 november tillträder FRA:s nye generaldirektör Dag Hartelius.
Dag Hartelius har en lång karriär vid UD bakom sig och har närmast sedan januari 2011 varit EU-ambassadör och chef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen i Bryssel.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se