FRA och Försvarsmakten bekräftar närgånget uppträdande av ryskt flyg

Ange bildtext och alternativtext i Inställningar för Bild

Rysk Su-27 fotograferad på nära håll från svenskt signalspaningsflygplan. Foto: FRA. (Vid användning av denna bild ange källan "Foto: FRA".

FRA och Försvarsmakten kan bekräfta att ryskt jaktflyg vid flera tillfällen under senaste halvåret har uppträtt på ett ovanligt närgånget sätt mot svenska signalspaningsflygplan.
- Rent generellt har den militära aktiviteten i Östersjöområdet ökat under senare år, och det har nu bland annat tagit sig uttryck i att ryskt jaktflyg vid flera tillfällen uppträtt på ett nytt och mycket mer närgånget sätt, säger Lena Nyberg, chef för avdelningen för signalunderrättelser på FRA.

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, Anders Grenstad, understryker att försvarsmakten noga följer utvecklingen i närområdet och kontinuerligt analyserar rysk flygverksamhet.

- De har ett beteende som vi inte sett under tidigare år, det är helt klart tuffare flygningar nu. Som regeringen konstaterat fortsätter oron i vår del av världen att öka och att Ryssland agerar mycket mer aggressivt än tidigare, säger han.

En av de viktigaste uppgifterna för FRA:s signalspaning är att följa andra länders militära agerande i närområdet och att stödja Försvarsmakten med att hävda Sveriges territoriella integritet. Det sker bland annat med hjälp av flygburen signalspaning.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se