FRA:s åtgärdsförslag med anledning av angrepp mot tjänsteleverantörer 

Ett omfattande IT-angrepp mot tjänsteleverantörer, som bland annat drabbat Sverige, avslöjades i början av april.

FRA:s informationssäkerhetsverksamhet redovisar i denna rapport åtgärdsförslag med anledning av angreppet. 

Läs rapporten härPDF!

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se