FRA:s stöd till Säkerhetspolisen

Ett av FRA:s underrättelseområden handlar om att, genom signalspaning, få fram information om internationell terrorism. Det kan exempelvis handla om finansieringsfrågor eller om eventuella kopplingar till Sverige.
Arbetet sker på uppdrag av Säkerhetspolisen som också är den huvudsakliga mottagaren av vår rapportering kring internationell terrorism. Rapporteringen sker såväl löpande som i samband med specifika händelser. Vi kan dock inte gå in på vilken typ av stöd eller underrättelserapportering som sker och när.

Tillsammans med Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen deltar FRA också i Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT). NCT arbetar huvudsakligen med långsiktiga analyser och hotbildsbedömningar, till stöd för Säkerhetspolisens arbete med terrorismbekämpning.

Säkerhetspolisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Fakta om NCTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se