FRA var på plats i Almedalen

Onsdagen den 5 juli, kl. 9:30 – 10:15, deltog Dag Hartelius, GD FRA, tillsammans med Anders Thornberg, GD Säkerhetspolisen, och Gunnar Karlson, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) i seminariet ”Cyberhot och it-angrepp – med samverkan förbättrar vi skyddet”.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se