Informationssäkerhetskonferensen för offentlig sektor

27-28 augusti genomfördes informationssäkerhetskonferensen för offentlig sektor. Konferensen anordnas av de så kallade SAMFI-myndigheterna (MSB, FRA, Polisen, Försvarsmakten och FMV).
Det är fjärde året som konferensen genomförs, och den omfattar ca 500 deltagare från olika delar av den offentliga sektorn.

I sitt inledningstal på konferensen nämnde försvarsminister Karin Enström bl.a. de två regeringsuppdragen till FRA gällande tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV) för att upptäcka avancerade dataintrång mot samhällsviktig verksamhet och den nu pågående pilotverksamheten med TDV. Vidare nämnde hon även NSIT-samarbetet (nationell samverkan mot allvarliga IT-hot) mellan FRA, Säpo och Must.

Försvarsministerns anförande kan ses på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se