Konferens om informationssäkerhet

Den 27-28 augusti deltar FRA på en konferens om informationssäkerhet i samhället på Folkets Hus i Stockholm. Konferensen arrangeras av Samfi, samverkansgrupp för informationssäkerhet, som består av fem myndigheter som tillsammans arbetar för att stärka samhällets informationssäkerhet.
Konferensen belyser betydelsefulla frågor inom området och hur förutsättningar kan skapas för att bredda kunskapen om informationssäkerhet hos ledningen och hos de som jobbar mer praktiskt med området inom kommuner, landsting, myndigheter samt statligt och kommunalt ägda bolag.

Vill du veta mer om konferensen och om Samfis arbete, läs mer på www.informationssakerhet.se

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se