Kungligt besök på FRA

Kungen och Kronprinsessan med GD och ÖD.

Kungen och Kronprinsessan med FRA:s generaldirektör Dag Hartelius och överdirektör Charlotta Gustafsson.

Fredagen den 1 juni 2018 besökte Kungen och Kronprinsessan FRA:s huvudkontor på Lovön för att informera sig om myndighetens verksamhet.

De fick bland annat föredragningar från FRA:s medarbetare om utvecklingen i närområdet, om hur FRA arbetar med frågor kopplade till internationell terrorism samt hur FRA bidrar till byggandet av ett nationellt cyberförsvar. FRA:s generaldirektör Dag Hartelius beskrev för Kungen och Kronprinsessan myndighetens utveckling och de utmaningar som FRA ser de kommande åren.


Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se