Medierapportering om Siun-granskning

I flera medier återges idag en artikel om att "FRA bryter mot lagen igen". Artikeln grundar sig på protokoll från en granskning som Siun genomförde den 20 november 2013. Synpunkten innebär ett önskemål om förtydligande i ett internt styrdokument. Det framgår inte av protokollet att Siun skulle anse att FRA bryter mot lagen.
I protokollet från granskningen ansåg Siun att det behövdes ännu tydligare skrivningar om personuppgiftshantering i ett av FRA:s interna styrdokument. Synpunkten rör sådana områden där FRA har en inriktning men av resursskäl inte bedriver någon produktion.

- Om Siun skulle anse att det pågår lagbrott på FRA ska det enligt Siuns instruktion anmälas till åklagare. Något sådant har aldrig skett, säger Anni Bölenius, informationschef vid FRA.

I rapporteringen hävdas vidare att FRA skulle ha "prickats" ett antal gånger.

- Det finns inget som heter prickning i sammanhanget. Siun lämnar synpunkter, som kan vara av olika karaktär. En synpunkt innebär inte med automatik att något skulle vara fel, än mindre lagbrott. Varje meningsfull granskning innebär att granskningsorganet har synpunkter, det ligger i sakens natur. Vi tar till oss alla synpunkter, säger Anni Bölenius.

Via länk nedan finns en uppräkning över Siuns granskningar och deras synpunkter sedan januari 2012. Anledningen till att uppräkningen börjar 2012 är att Siun tidigare hade ett annat upplägg för hur granskningarna redovisades.

Siuns granskningarPDF

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se