Ny ordinarie generaldirektör utsedd för FRA

Regeringen har idag utsett Dag Hartelius till ny ordinarie generaldirektör och myndighetschef för FRA.
Dag Hartelius är född 1955 i Härnösand. Han är fil.kand med doktorandkurser i statskunskap och anställdes vid UD 1985. Efter utlandsstationeringar i Moskva och Berlin hemmastationerades han till UD 1992, vid enheten för central- och östeuropafrågor. Därefter följde tre år som ambassadråd i London. Under perioden 1997-1999 var Dag Hartelius verksam som bitr. direktör och chef för programmet för europeisk säkerhetspolitik vid East West Institute, New York. Vid hemkomsten arbetade han i fyra år som bitr. chef för UD:s central- och östeuropaenhet. Åren 2003-2008 var Dag Sveriges ambassadör i Tallinn och åren 2008-2010 Sveriges ambassadör i Warszawa. Sedan januari 2011 är Dag Hartelius EU-ambassadör och chef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen i Bryssel.
Dag Hartelius tillträder sin tjänst vid FRA den 1 november 2013.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se