Riksrevisionen om IT-säkerheten i statsförvaltningen

Riksrevisionen presenterar idag en ny rapport där de har granskat IT-säkerheten inom den offentliga sektorn.
Granskningen avser regeringen och dess stöd- och tillsynsmyndigheter för informationssäkerhet, däribland FRA.

I rapporten konstaterar Riksrevisonen att IT-stödet och IT-beroendet i den statliga förvaltningen blir allt större och att de flesta verksamheter sannolikt inte skulle fungera idag utan IT-stöd. Riksrevisionen säger vidare att "Trots det ökade betydelsen av ett fungerande informationssäkerhetsarbete anser såväl nationella som internationella bedömare att utvecklingen av antagonistiska IT-relaterade hot (...) numera går fortare än samhällets utveckling av skyddsåtgärder".  

En av expertmyndigheterna som berörs är FRA, som stöder statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar känslig information. De IT-säkerhetsanalyser som FRA genomför sker på begäran från dessa.

- Det är bra att Riksrevisionen uppmärksammar problemen på detta område. Vi ser i våra granskningar ofta sårbarheter bland samhällsviktig verksamhet, men vi ser även en ökad medvetenhet, säger Christina Malm, överdirektör på FRA.

Rapporten belyser många viktiga aspekter av IT-säkerheten inom den offentliga sektorn, och har flera rekommendationer. En sak som efterlyses i rapporten är mer aggregerade rapporter från FRA till regeringen om säkerheten hos de myndigheter och bolag där FRA genomfört IT-säkerhetsanalyser.

- Det är ett viktigt behov som uppmärksammas av Riksrevisionen, och vi kommer nu själva och tillsammans med andra myndigheter att se hur vi på bästa möjliga sätt kan ge regeringen den sammanställda information de behöver.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se