Sammanfattning av Siuns granskningar under januari 2012 - juni 2013

Christina Malm är överdirektör på FRA och ansvarar bland annat för myndighetens ledningsstöd där frågor kring kontroll och granskning hanteras. I en intervju sammanfattar hon sina reflexioner och erfarenheter avseende den viktiga granskning som Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten) utför hos FRA.

- Extern kontroll och granskning är som jag ser det, vid sidan av våra egna fora för internkontroll, ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

Läs intervjun här

FAKTARUTA

Statens inspektion för försvarsunderrättelse-verksamheten, Siun, kontrollerar att FRA:s signalspaning följer lagar och förordningar som reglerar försvars-underrättelseverksamheten.

Siun bildades efter beslut i riksdagen 2008. Samtidigt bildades också den speciella domstol (Försvarsunderrättelse-domstolen) som FRA måste ansöka om tillstånd hos för sina signalspaningsuppdrag.

Det är också Siun som ger FRA den faktiska tillgången till trafik i kabel genom att koppla in de så kallade signalbärare (fiberoptiska kablar) som Försvarsunderrättelse-domstolen beslutat att FRA ska ha tillgång till.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se