Stor konferens för att stärka informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor

Den 4-5 september genomförs konferensen "Informationssäkerhet för offentlig sektor" på Münchenbryggeriet i Stockholm.

På plats finns 600 personer från kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter. Bakom konferensen står MSB, FRA, Post- och telestyrelsen, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, FMV/Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet samt Försvarsmakten/Must.

Om konferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se