Uppgifter om svenska signalspaningsflygplan i SvD

Svenska Dagbladet har publicerat uppgifter om att ryska jaktflygplan agerat närgånget mot svenska signalspaningsflygplan.
De svenska signalspaningsflygplanen tillhör Försvarsmakten, men det är FRA-personal som sköter signalspaningen från dessa. Det är i första hand Försvarsmakten som kan besvara frågor om händelser kring flygverksamheten.

En av de viktigaste uppgifterna för FRA:s signalspaning, vare sig den sker från signalspaningsflygplan eller andra inhämtningsstationer, är att följa andra länders militära agerande i närområdet samt att stödja Försvarsmakten när det gäller att hävda Sveriges territoriella integritet.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se