Teknik och omvärld — i ständig förändring

Teknik och omvärld

Genom kunskap om det som sker i utlandet bidrar FRA till att skydda Sverige och svenska intressen. Detta uppdrag löper som en röd tråd från 40-talet då FRA bildades, genom kalla kriget, och in i dagens verklighet där ökad militär spänning i närområdet, internationell terrorism och cyberangrepp är en stor del av FRA:s vardag. FRA:s uppdrag består, men omvärlden och tekniken förändras.

Idag krävs förutom kunskaper i radio- och satellitteknik också djup förståelse för den digitala arenan för att fullfölja vårt uppdrag.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se