Från fjärrskrift och Morse till den digitala arenan

Morse och digital arena

Under andra världskriget löste FRA tyska krypton för att den svenska statsledningen skulle kunna få en insikt i tyska planer och avsikter. På den tiden var fjärrskrivare och kortvågsradio viktiga kommunikationsmedel.

Under det kalla kriget var kommunikationssatelliter ett av de viktigaste medlen för internationell kommunikation.

Idag överförs information allt mer genom fiberoptiska kablar där enorma informationsmängder kan överföras på kort tid.

Uppdraget är detsamma, men omvärlden förändras och mängden kommunikationsmöjligheter ökar ständigt. Vi måste behärska allt från militära sambandssystem och radar till hela utbudet av tjänster på den digitala arenan.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se