Informationssäkerhet

Informationssäkerhet - närbild nätverkskabel

FRA har uppdraget att vara statens resurs inom teknisk informationssäkerhet.

Genom vårt arbete inom informationssäkerhet bidrar vi med viktiga pusselbitar för Sveriges säkerhet och integritet.

FRA:s arbete på IT-säkerhetsområdet koncentrerar sig på de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige. Arbetet sker bland annat genom IT- säkerhetsanalyser, där våra experter på uppdrag av en myndighet eller ett statligt bolag identifierar svagheter och sårbarheter i deras IT-system.

Genom vår signalspaning har vi även en god bild av hur angriparna agerar och vilka metoder och verktyg de använder. Det ger FRA en unik kunskap som kommer till nytta när det gäller att skydda svenska system mot angrepp.

FRA stödjer även andra myndigheter med säkra kommunikationer. För att svenska organisationer ska kunna samverka säkert med varandra krävs bland annat att alla använder gemensamma och tillförlitliga kryptosystem. FRA ansvarar för leveranser av utrustning för säker kommunikation.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se