Forskning och utveckling


För att på bästa sätt kunna skydda en verksamhet mot olika typer av intrång måste man ha en djup kunskap om de brister som en angripare kan utnyttja i gårdagens och dagens informationsmiljöer. FRA har en forsknings- och utvecklingsenhet med uppgiften att metodiskt upptäcka och analysera dessa sårbarheter. Enhetens mål är att ligga steget före i utvecklingen och försöka bedöma behov av säkerhetsåtgärder även i morgondagens system.


I en labbmiljö görs en mängd analyser för att penetrera system och nätverksutrustning. Bland annat testas virus, trojaner och annan elakartad kod. Allt för att få kunskap om angripares metoder och verktyg för att i slutändan kunna använda denna kunskap för att bidra till ett bättre skydd hos våra uppdragsgivare.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se