Kontaktuppgifter informationssäkerhet

Användarstöd signalskydd

Under arbetsdagar kl. 8.00-16.20, vid förkortad arbetsdag kl. 8.00  -12.00 telefon 08-471 41 90.
E-postadresserna signalskydd@fra.se och ksu@fra.se kan användas för icke tidskritiska frågor.

För att erhålla hjälp vid fel på signalskyddssystem som uppstår utanför tid enligt ovan och som är verksamhetskritiskt kan ni kontakta FRA på telefon 08-471 41 94. Anmäl då att ärendet gäller signalskydd.

Ovanstående kontaktuppgifter gäller informationssäkerhetstjänster. Övriga kontaktuppgifter finns här.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se