Stöd till Försvarsmakten

Pansarbandvagn - Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten är sedan länge en av FRA:s viktigaste uppdragsgivare.

Det gäller såväl kommunikationsspaning som den tekniska signalspaningen och rör både tekniskt stöd, underrättelserapportering och utbildning. Uppdragen åt Försvarsmakten handlar huvudsakligen om följande områden

  • underrättelser om militär förmåga i andra länder
  • stöd i samband med internationella insatser
  • produktion av signaler till det så kallade Signalreferensbiblioteket (se nedan)
  • stöd till Försvarsmaktens luft- och ytlägesbevakning
  • utbildningsinsatser och teknikstöd

Signalreferensbibliotek

Signalreferensbiblioteket (SRB) är en databas som innehåller en beskrivning av olika typer av radarsignaler. FRA ansvarar för att förse signalreferensbiblioteket med information om dessa signaler. Försvarsmakten använder referensbiblioteket som underlag för att utrusta de radarvarnare som finns på svenska försvarets flygplan och fartyg. Med hjälp av SRB kan radarvarnare beskriva och identifiera signaler från främmande mål och bidra till att skydda svenska fartyg och flygplan.


Stöd till internationella insatser


Stödet till Försvarsmakten i samband med internationella insatser har blivit en allt viktigare uppgift för FRA. Stödet kan handla om underrättelser, utrustning och olika typer av specialkompetenser inför, under och efter en insats.

Under vissa insatser har FRA tillsammans med Försvarsmakten genomfört signalspaningsflygningar med flygplanstypen S102B (Gulfstream IV), bland annat över Adriatiska havet och utanför Libyen.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se