Underrättelserapportering

Underrättelserapportering


Historiskt har en av FRA:s huvuduppgifter varit att agera larmklocka åt det svenska försvaret, det vill säga att varna för militära angreppsförberedelser eller omedelbart hot om angrepp mot Sverige. Att upprätthålla denna förmåga är fortsatt en grundläggande uppgift för FRA.

Underrättelser behövs även för att bedöma säkerhetsläget i länder och regioner av betydelse för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.

FRA utvecklar kontinuerligt sina spanings- och bearbetningsmetoder för att möta de omvärldsförändringar som sker. Det betyder att vi ständigt måste försöka vara steget före så att vi inte bara ser till dagens underrättelsebehov, utan också kan möta de utmaningar som väntar Sverige i framtiden.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se